Prezes Michał Świącik: „Każdy dowódca musi być dumny ze swoich żołnierzy” #CZE

Fot. Patryk Kowalski

Prezes zielona-energia.com WŁÓKNIARZA Częstochowa, Michał Świącik podsumował sezon 2022 i opowiedział o zdobytych przez drużynę trofeach, powodach do dumy i częstochowskich kibicach.

Zawsze trzeba być dumnym ze swoich zawodników. Każdy dowódca musi być dumny ze swoich żołnierzy tak samo ja w sporcie jestem dumny ze swoich zawodników – powiedział Prezes zielona-energia.com WŁÓKNIARZA Częstochowa, Michał Świącik.