Regulamin Ekspert PGEE 2018/2019

REGULAMIN KONKURSU „EKSPERT PGE EKSTRALIGI” Konkurs z wiedzy o żużlu (dalej: „Konkurs”)

 1. Postanowienia ogólne.

 Organizator Konkursu.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Pestalozziego 3 (85-095), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „Organizator”)

Oficjalny patron medialny: Grupa Wirtualna Polska (WP.pl)

Rodzaj i forma Konkursu

 • Rodzaj Konkursu – konkurs z wiedzy o żużlu.
 • Forma Konkursu – warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia.
 • Formuła dwuetapowa –  aplikacja mobilna (runda eliminacyjna), odpowiedzi ustne na pytania w miejscu wyznaczonym przez Organizatora (runda finałowa).

Formuła.

Konkurs polegający na udzielaniu odpowiedzi na testowe pytania z wiedzy o żużlu w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, którą można pobrać na urządzenia mobilne https://ekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/ Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie do najnowszej i aktualnej wersji aplikacji poprzez podanie wskazanych tam danych logowania (dotyczy rundy eliminacyjnej) oraz udzieleniu odpowiedzi ustnej na pytania zadane przez moderatora w miejscu organizacji finału Konkursu (runda finałowa).

Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest promocja żużla.

Zasady ogólne Konkursu.

W Konkursie odbywają się dwa etapy:

 • I etap: 15 rund eliminacyjnych (każda runda składająca się z 15 pytań zamkniętych, punktowanych zgodnie z określoną wagą: 1,2 lub 3),
 • II etap: 1 runda finałowa (z pytaniami zadawanymi przez moderatora)
 • Konkurs odbywa się wyłącznie w trybie online, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego uczestnika Konkursu

Ad. 1): I etap (rundy eliminacyjne)

 1. Odbędzie się 15 rund eliminacyjnych.
 2. Każda runda eliminacyjna składa się z 15 pytań testowych zamkniętych. Uczestnik udziela odpowiedzi poprzez jej zaznaczenie w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.
 3. 1 z 4 odpowiedzi na każde zadane pytanie jest prawidłowa.
 4. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie oznacza przyznanie punktów zgodnych z wagą pytania określoną w pytaniu: 1, 2 lub 3 punkty.
 5. Brak udzielenia odpowiedzi na pytanie w części eliminacyjnej lub udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi oznacza 0 punktów.
 6. Na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań w rundzie eliminacyjnej Uczestnik ma 20 sek.
 7. Udzielenie odpowiedzi lub brak udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym czasie oznacza automatyczne przejście do kolejnego pytania.
 8. Nie ma możliwości poprawienia swojej odpowiedzi po jej wybraniu.
 9. Suma punktów z każdej rundy eliminacyjnej tworzy klasyfikację generalną Uczestników publikowaną w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi w określonym czasie podanym przez Organizatora po każdej rundzie.
 10. 8 uczestników z największą liczbą punktów ze wszystkich 15 rund eliminacyjnych uzyskuje awans do rundy finałowej (II etap).
 11. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub większej liczby Uczestników o kolejności na miejscu 8 w klasyfikacji generalnej po rundach eliminacyjnych (I etap) warunkującym awans do rundy finałowej – II etap, decyduje w kolejności:
 • większa liczba punktów zdobytych przez Uczestnika w:
 • 15 runda eliminacyjna,
 • 14 runda eliminacyjna,
 • 13 runda eliminacyjna,
 • 12 runda eliminacyjna,
 • 11 runda eliminacyjna,
 • 10 runda eliminacyjna,
 • 9 runda eliminacyjna,
 • 8 runda eliminacyjna,
 • 7 runda eliminacyjna,
 • 6 runda eliminacyjna,
 • 5 runda eliminacyjna,
 • 4 runda eliminacyjna,
 • 3 runda eliminacyjna,
 • 2 runda eliminacyjna,
 • 1 runda eliminacyjna,
 • zasada z pkt 1) stosuje się tylko w przypadku równej liczby punktów pomiędzy zainteresowanymi Uczestnikami pretendującymi do miejsca 8 po rundach eliminacyjnych, mającymi taką samą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej po przeprowadzeniu 15 rund eliminacyjnych.
 1. Punkty do klasyfikacji generalnej naliczane są z każdej z 15 rund eliminacyjnych (I etap) na konto Uczestnika w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.
 2. Do Konkursu Uczestnik może dołączyć na każdym etapie rund eliminacyjnych (I etap).
 3. Każda z rund eliminacyjnych (I etap) odbywa się według wyznaczonego terminarza co do daty i godziny.

Ad. 2): II etap (runda finałowa)

 1. Do rundy finałowej (II etap) kwalifikowani są Uczestnicy z miejsc od 1 do 8 po rundach eliminacyjnych (I etap).
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w rundzie finałowej któregokolwiek z zakwalifikowanych do niej Uczestników rund eliminacyjnych, jego miejsce zajmuje kolejny Uczestnik klasyfikacji generalnej w po rundach eliminacyjnych.
 3. Runda finałowa odbywa się z udziałem 8 uczestników zgodnie z pkt 1 i 2.
 4. Runda finałowa odbywa się we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie zgodnie z terminarzem Konkursu.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na rundę finałową.
 6. Runda finałowa polega na:
 7. a) zadaniu każdemu uczestnikowi 3 pytań teoretycznych otwartych z puli 24 pytań finałowych (punktacja 0 za złą odpowiedź lub jej brak, 1 za poprawną odpowiedź)
 8. b) zadaniu każdemu uczestnikowi 1 dodatkowego pytania od eksperta punktowanego w skali 0 – 3
 9. Pytania zadawane są w kolejności Uczestników od 1 do 8. Kolejność wynika z miejsc zajętych po rundach eliminacyjnych. Najpierw zadawane są pytania teoretyczne, potem eksperta.
 10. Pytania Uczestnikom zadawane są przez moderatora/eksperta.
 11. Uczestnik udziela odpowiedzi ustnej na pytania.
 12. Jedna odpowiedź na każde pytanie jest prawidłowa.
 13. Uczestnik ma 20 sek. na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie finałowe.
 14. Czas odmierzany jest przez Organizatora za pomocą stopera.
 15. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie teoretyczne oznacza przyznanie 1 punktu.
 16. Brak udzielenia odpowiedzi na pytanie teoretyczne lub udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie oznacza 0 punktów.
 17. Za odpowiedź na pytanie eksperta przyznaje się od 0 do 3 punktów.
 18. Nieprawidłowa odpowiedź na pytanie eksperta lub jej brak oznacza 0 punktów.
 19. Uczestnicy zbierają punkty do klasyfikacji generalnej w rundzie finałowej zliczane przez Organizatora.
 20. W przypadku równej liczby punktów Uczestników na miejscach 1 – 3 w rundzie finałowej o kolejności decydują pytania dodatkowe zadawane uczestnikom do chwili ustalenia rozstrzygnięć na zasadzie: jedno pytanie do każdego uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu.
 21. W przypadku równej liczby punktów Uczestników na miejscach 4 – 8 w rundzie finałowej o kolejności w rundzie finałowej decyduje miejsce zajęte po rundach eliminacyjnych (I etap).

Terminarz Konkursu.

 1. Rundy eliminacyjne (I etap):
 • 1 runda eliminacyjna 08.12.2018 godz. 20:00 – 20:25
 • 2 runda eliminacyjna 15.12.2018 godz. 20:00 – 20:25
 • 3 runda eliminacyjna 22.12.2018 godz. 20:00 – 20:25
 • 4 runda eliminacyjna 29.12.2018 godz. 20:00 – 20:25
 • 5 runda eliminacyjna 05.01.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 6 runda eliminacyjna 12.01.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 7 runda eliminacyjna 19.01.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 8 runda eliminacyjna 26.01.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 9 runda eliminacyjna 02.02.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 10 runda eliminacyjna 09.02.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 11 runda eliminacyjna 16.02.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 12 runda eliminacyjna 23.02.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 13 runda eliminacyjna 02.03.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 14 runda eliminacyjna 09.03.2019 godz. 20:00 – 20:25
 • 15 runda eliminacyjna 16.03.2019 godz. 20:00 – 20:25
 1. Runda finałowa (II etap):

Runda finałowa odbędzie się w marcu lub kwietniu 2019 r. w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, w siedzibie Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna. O terminie Organizator poinformuje w osobnym komunikacie po zakończeniu I etapu.

Powiadamianie uczestników o zakwalifikowaniu do rundy finałowej.  

 1. W ciągu 7 dni od daty ostatniej rundy eliminacyjnej (I etap) Organizator poinformuje Uczestników zakwalifikowanych do rundy finałowej (II etap) o tym fakcie.
 2. Informacja z pkt 1 zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi w ramach logowania do Konkursu.
 3. Uczestnik zakwalifikowany do rundy finałowej ma 3 dni na potwierdzenie swojego uczestnictwa w rundzie finałowej.
 4. Potwierdzenie następuje za pomocą wysłania poczty elektronicznej na adres [email protected]
 5. Brak potwierdzenia w terminie wskazanym w pkt 3 oznacza rezygnację z uczestnictwa w rundzie finałowej i zastąpienie kolejnym uczestnikiem wg klasyfikacji po I Rundzie (eliminacyjnej).

Nagrody.

 1. Ustala się następujące nagrody w rundzie finałowej Konkursu:
 • Za zajęcie I miejsca: podwójne zaproszenie najwyższej możliwej kategorii na 2019 PZM Warsaw FIM SGP of Poland na PGE Narodowym w dniu 18.05.2019, zegarek AZTORIN, podwójne zaproszenia na Galę PGE Ekstraligi 2019 oraz gadżety PGE Ekstraligi.
 • Za zajęcie II miejsca: podwójne zaproszenie zwykłe na 2019 PZM Warsaw FIM SGP of Poland na PGE Narodowym w dniu 18.05.2019, zegarek AZTORIN, podwójne zaproszenia na Galę PGE Ekstraligi 2019 oraz gadżety PGE Ekstraligi.
 • Za zajęcie III miejsca: podwójne zaproszenie zwykłe na 2019 PZM Warsaw FIM SGP of Poland na PGE Narodowym w dniu 18.05.2019, zegarek AZTORIN, gadżety PGE Ekstraligi, podwójne zaproszenia na Galę PGE Ekstraligi 2019 oraz gadżety PGE Ekstraligi.
 • Za zajęcie miejsc IV – VIII: podwójne zaproszenie zwykłe na 2019 PZM Warsaw FIM SGP of Poland na PGE Narodowym w dniu 18.05.2019, gadżety PGE Ekstraligi.
 1. Uczestnikowi uprawnionemu do nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu inna nagroda i nie zwalnia to uczestnika z jego zobowiązań określonych w warunkach Konkursu (w tym w niniejszym Regulaminie Konkursu). Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od

Sposób ogłoszenia i wykorzystania wyników Konkursu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu I i II etapu Konkursu Organizator poda ich wyniki do wiadomości publicznej w mediach i w sieci Internet.

Postanowienia dodatkowe.

 1. Uczestnik, przystępując do konkursu poprzez zalogowanie się do niego za pomocą aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, akceptuje regulamin konkursu i oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.). Dane osobowe uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w mediach i w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin Konkursu, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz zwycięzców Konkursu.
 4. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Konkursu są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie, z zastrzeżeniem następującego postępowania reklamacyjnego:
 • Reklamacje dotycząc spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w niniejszym Regulaminie Konkursu (decyduje data stempla pocztowego),
 • Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 • Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 • Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.