Media w PGE Ekstralidze 2020

27.05.2020 14:00
Media w PGE Ekstralidze 2020

Fot. Zuzanna Kloskowska

W związku z obowiązującym w sezonie 2020 w PGE Ekstralidze nowym Regulaminem Sanitarnym, a także zmianami w Regulaminie Organizacyjnym PGE Ekstraligi wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy mediów na meczach w nowym sezonie.

Kluby PGE Ekstraligi przed sezonem 2020 przeprowadzą nowy proces akredytacyjny dla przedstawicieli mediów. Na meczach obecny będzie mogło być 5 dziennikarzy w specjalnie wyznaczonym do tego sektorze na trybunach, ponadto 1 fotoreporter klubowy oraz maksymalnie 3 przedstawicieli stacji radiowych współpracujących z klubem gości/gospodarzy.

Jeśli chodzi o park maszyn, strefy foto, a także wnętrze toru, na zawodach pracować będzie mógł tam wyłącznie jeden, ten sam w całym sezonie, fotoreporter klubowy, delegowany przez klub po uzgodnieniu z PGE Ekstraligą na sezon 2020. Fotoreporter ten zobowiązany będzie do przekazania zdjęć na potrzeby PGE Ekstraligi oraz klubu gospodarza danych zawodów, klubu gościa oraz wykorzystania ich w mediach w uzgodnieniu z PGE Ekstraligą.

Oznacza to, że w trakcie meczów PGE Ekstraligi lub bezpośrednio po ich zakończeniu pakiet 9 zdjęć z danych zawodów będzie udostępniany wszystkim mediom do pobrania na stronie speedwayekstraliga.pl.

Dodatkowo na dany mecz może być akredytowanych maksymalnie 5 dziennikarzy/fotoreporterów zgodnie z procesami akredytacyjnymi, na formularzu stanowiącym załącznik do RO 2020 lub w jego elektronicznym odpowiedniku. Będą mogli oni przebywać wyłącznie w wyznaczonym przez kluby sektorze na trybunach, bez możliwości przemieszczania się w inne strefy.

Każdy klub będzie mógł akredytować na jeden mecz maksymalnie 3 przedstawicieli rozgłośni radiowych, z którymi współpracuje organizator meczu lub klub gości.

W sezonie 2020 akredytacje udzielane będą na podstawie przepisów Regulaminu Sanitarnego.

Po zawodach odbywać będą się w mix zone konferencje prasowe TV zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Kluby nie mają obowiązku organizowania innych konferencji prasowych. Na zawodach pracować będą niezależnie od wyżej wymienionych ekipy redakcyjne Platformy CANAL+ i ELEVEN SPORTS, zgodnie z zasadami Regulaminu Sanitarnego.

Obecność mediów na treningach pozostaje w gestii decyzji klubów, w przypadku wydania przez klub zgody, na treningu może być obecnych w wydzielonym sektorze maksymalnie 5 dziennikarzy/fotoreporterów z uwzględnieniem zasad Regulaminu Sanitarnego.

newsletter

Privacy Policy.
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o.
  • FIM
  • PZM
Our social media
Download the official mobile app
Language
EN